Fotografia cyfrowa polega na zachowaniu wybranego kadru w postaci cyfrowej.

1) Obecnie aparaty cyfrowe mają rozdzielczość porównywaną z fotografią tradycyjną. Usługę wykonania zdjęć cyfrowych znajdziemy na stronie www.mad-studio.net.pl.

2) Zachowanie kadru w fotografii cyfrowej odbywa się poprzez pomiar natężenie światła dla poszczególnych pikseli matrycy, na która to pada światło.

3) Każde zdjęcie w technice cyfrowej posiada ściśle określoną rozdzielczość wyrażoną w jednostkach rozdzielczości aparatu, czyli pikselach.